MERLOT Materials

Show results for

Filter by

97-120 of 290 results for MERLOT Materials

ד"ר שמואל בר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בהרצליה סוקר את התהפוכות בתולדות תנועת האחים המוסלמים בירדן – החל מהיותה תנועה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

הרצאותיהם של ח"כ ד"ר חנא סוויד ועו"ד צבי הדר בנושא יחסי הגומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי על רקע הצעת חוק העיריות,... see more

ד"ר דינה שטיין מהחוג לספרות עברית והשואתית, אוניברסיטת חיפה על הסיפור של ההיסטוריה הנגדית בספרו של פרופ' מוטי גולני "ימים... see more

הרצאתה של דינה ליסנסנקי מהאוניברסיטה העברית על משפחתו האישית של חסן אל-בנא, מייסד ומנהיג תנועת האחים המוסלמים במצרים.... see more

האם ישראל ערוכה להתמודדות עם רעידות אדמה? ד"ר אבי שפירא, יו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה במשרד התשתיות... see more

בין יסוד האחים המוסלמים בסודן ב-1946 לבין עליית חסן תוראבי להנהגת הארגון ב- 1964 יש הבדלים רבים. כיצד השתנתה התנועה במשך... see more

פרופ' יורם מיטל מאוניברסיטת בן- גוריון סוקר את התפתחותה של תנועת האחים המוסלמים במצריים במשך שנות פעילותה, תוך התייחסות... see more

הרצאתו של פרופ' ישראל גרשוני מאוניברסיטת תל אביב על העידן הטרום מהפכני של תנועת האחים המוסלמים והמגמות העיקריות שהתרחשו... see more

הרצאתו של פרופ' עמנואל סיוון מהאוניברסיטה העברית על הסיבות העיקריות המסבירות את שרידותה של תנועת האחים המוסלמים.

ראיון עם חיה נח, מחברת הספר "הכפרים שישנם ואינם" שראה אור בהוצאת פרדס על סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין אזרחיה... see more

מתוך הכנס "לוחמה מבוזרת במבחן המציאות - מלחמת לבנון השנייה" שנערך באוניברסיטת חיפה 2006. פרופ' ארנון סופר - ראש קתדרת... see more

מתוך הכנס "לוחמה מבוזרת במבחן המציאות - מלחמת לבנון השנייה" שנערך באוניברסיטת חיפה 2006. המשך הרצאתו של אלוף (מיל')ידידיה... see more

פרופ' אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה בוחנת את המאבק הבריטי בהעפלה מהתחדשותה בקיץ 1945 ועד קץ המנדט מהזווית של מקבלי... see more

הופעת אל-קאעדה על הבמה העולמית בראשית שנות התשעים של המאה ה-20 החדירה מימד חדש לשיח האיסלמי המודרני. ד"ר מאיר חטינה... see more

בזמן האחרון נוצר מתח בין הווהאבים לאחים המוסלמים. מתח שבא לידי ביטוי בצורות שונות. ד"ר מחמד אל-עטאונה מאוניברסיטת בן... see more

שיחה בשני חלקים על עתידה של הדמוקרטיה בישראל ועל הסכנות הצפויות לה, בעקבות פרסום שני ספרים שנערכו על ידי פרופ' רפי... see more

שיחה בשני חלקים על עתידה של הדמוקרטיה בישראל ועל הסכנות הצפויות לה, בעקבות פרסום שני ספרים שנערכו על ידי פרופ' רפי... see more

גרסה אלקטרונית של הספרים: ירדן - החיפוש אחר זהות , סעודיה - ממלכת נפט במבוכי הדת והפוליטיקה , עראק: מלוכה, מהפכה, רודנות... see more

ספר קולי בערבית. המזרח התיכון בין מלחמות העולם - סדרת ספרים שעוסקת בתולדות המזרח התיכון, ומתמקדת בתקופה שבה הפך לאזור של... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פרופ' מרטין גולומביק, ראש מכון קיסריה-רוטשילד לשימושים ישומיים במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה מעלה את השאלות הפרובוקטיביות... see more

שיחה בשני חלקים בהנחיית פרופ' אמציה ברעם, ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי. החלק הראשון מתמקד ביחסה של עיראק אל נשות... see more

שיחה בשני חלקים בהנחיית פרופ' אמציה ברעם, ראש מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי. החלק הראשון מתמקד ביחסה של עיראק אל נשות... see more