MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 335 results for MERLOT Materials

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל האם היא בכלל דמוקרטיה? האם אפשר בכלל לאפיין דמוקרטיות ולומר מי כן ומי לא?... see more

הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "הארכיאולוגיה של המרד הגדול בגמלא" : ד"ר דני שיאון מפרט את עיקר הממצאים הארכיאולוגים שנמצאו... see more

כיצד ישפיעו הבחירות בארה"ב על ישראל? מי המועמד לנשיאות שיהיה טוב יותר עבור ישראל? פרופ' אברהם בן צבי מהמחלקה ליחסים... see more

בפעילות זו תכירו את הרקע ההסטורי לבלדת בת הרב תוך כדאי פיתרון רמזים המופיעים בכתב חידה. מפתח/י הפעילות:   חט"ב... see more

בהצהרת בלפור נכתב כי ממשלת בריטניה תראה בעין יפה הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל בתנאי שלא תיפגענה הזכויות האישיות... see more

הרצאתו של פרופ' רפי כהן-אלמגור, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה וראש המרכז לחקר הדמוקרטיה, מתוך הכנס "הדמוקרטיה הישראלית... see more

דיון על התופעה המדאיגה של ריבוי תאונות דרכים בישראל: מידת אחריותו של הנהג, מידת אחריותה של החברה, התכנון התחבורתי ואכיפת... see more

דיון על התופעה המדאיגה של ריבוי תאונות דרכים בישראל: מידת אחריותו של הנהג, מידת אחריותה של החברה, התכנון התחבורתי ואכיפת... see more

הרצאה מוקלטת בוידאו בנושא "ההייתה אסטרטגיה רבתי להנהגת המרד הגדול? עדות הביצורים" : ישנם מומחים הטוענים שלמנהיגי המרד... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

הזירה הפנים לבנונית גועשת לאחר הודעתו של סעיד אל חרירי כי הוא לא יוכל להרכיב ממשלה. פרופ' קייס פירו מאוניברסיטת חיפה מנסה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

תנועת החמאס דומה לתנועות איסלמיות אחרות, אך במובנים רבים היא גם נבדלת מהן. מהם מאפייניה הייחודיים של תנועת החמאס? הרצאתו... see more

הרצאות מתוך הכנס "הטבח בכפר קאסם - חמישים שנה אחרי" שנערך באוניברסיטת חיפה במרץ 2007. ח"כ מוחמד ברכה - יו"ר חד"ש, ד"ר... see more

ד"ר שמואל בר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בהרצליה סוקר את התהפוכות בתולדות תנועת האחים המוסלמים בירדן – החל מהיותה תנועה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

הרצאותיהם של ח"כ ד"ר חנא סוויד ועו"ד צבי הדר בנושא יחסי הגומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי על רקע הצעת חוק העיריות,... see more