MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1441-1464 of 1,520 results for: MERLOT Materials

מישחקים הם תופעה נפוצה. ילדים משחקים, לעיתים אף מבוגרים משחקים, וגם מקצת בעלי-החיים. עם זאת קשה להגדיר את מהותו של... see more

על מה אנו חולמים בתכיפות הגבוהה ביותר? מדוע בחלומותינו אנו עורכים "סימולציות" לאינטראקציות חברתיות יותר מאשר בשעות הערות?... see more

מאמר זה מציג טיעון שמראה כי מותר האדם קשור ב"התפתחות" תודעתו העצמית, שניתקה אותו מההקשר האבולוציוני-הישרדותי. ניתוק זה... see more

אחד הגורמים המרכזיים בקביעת רמת המתח הנובע מגורמי הדחק היא יכולתו של האדם להתמודד עם גורמי הדחק האלה. האדם יגיב תגובה... see more

על המחקר המדעי שהוביל להבנת מהותה של השינה, בסיסה הפיזיולוגי והשיטות למדידתה. לתיאור מהלך השינה משתמשים בשלושה מדדים... see more

מאמר המתאר את עבודתו של ד"ר ג'וזף לדוקס בתחום הנוירולוגיה של הפחד, ואת ממצאיו בתחום הקשר בין זכרון לפחד ובטיפול בפחדים... see more

מהי פסיכואנליזה ומי היו אבותיה?

אתר מלווה קורס בפסיכולוגיה ניסויית אשר כולל: הרצאות מוקלטות ומצגות לכל אחד מהנושאים בקורס, מאגר של שאלות עזר למבחן הכולל... see more

אתר מלווה קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית לתלמידי פסיכולוגיה. האתר כולל מאגר שאלונים להערכה עצמית, אשר הוגדרו כמטלות חובה... see more

מה זה פסיכולוגיה? מהן המטרות של הפסיכולוגיה? ומהם תחומי העיסוק והעניין של הפסיכולוגיה?

על ה"שיבושים", ששינו את דרכו של פרויד, והם תופעות של השפה הקשורות לפעילות הנפשית, כגון פליטות פה, מעשי כשל וחלומות.

מושגים פרוידיאניים, כמו אגו, איד ותשוקות מודחקות שלטו במשך עשרות שנים בפסיכולוגיה. הבנה גוברת של הכימיה של המוח החליפה... see more

קטע קריאה העוסק בשפה ובמוח האנושי, מסביר על תגליותיו של פול ברוקה ועל איך למדו מדענים על עיבוד השפה במוח מתוך מחקרים... see more

授業について コンピュータと映像・音響技術を結び付けたメディア技術が広く普及し、人とコンピュータの関係は大きく変わりつつある。これに伴い、感性情報の処理、現実... see more

講義概要 心理学ほど一般から誤解されている学問も珍しい。この講義では、東京大学の心理 を専門とする教員が、どのような興味から、どのような研究をおこなっているかを具 体的に紹介したい。この講義によって、心理学研究の最先端の面白さと深さを感じて... see more

講義内容 人間の感情や異常心理は、科学最後のフロンティアである。認知療法・行動療法・認知心理学・社会心理学などを統合する形で、認知行動理論(Cognitive-Behavioral... see more

An on-line test that provides feedback on your attitude towards working in groups and in social situations.

Site discussing the linking of psychology to the church in hopes of preventing and/or treating molestation by priests.... see more

This module provide an exaustive description and definitions of the following entities: 1) group 2) community 3) social... see more

מאמר שתקצירו: על-פי הגישה הקוגניטיבית ההגדרה של למידה היא תהליך, אשר המידע שנרכש ונשמר בו, מכוון וקובע מה יילמד בהמשך.... see more