MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 335 results for MERLOT Materials

שש הרצאות מוקלטות בוידאו מתוך יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא "המרד הגדול בגליל" : בשנת 66 לסה"נ פרץ מרד היהודים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פרופ' חגי ארליך מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב מדבר על אתיופיה כמשל ל"אחר" נוצרי ששימר את... see more

הנשיא האמריקאי החדש, ברק אובאמה נכנס בימים אלה לתפקידו.שיחה עם פרופ' אבי בן-צבי, מומחה לארצות הברית ופרופ' אמציה ברעם,... see more

Prof. Amatzia Baram, a world-renowned expert on Middle East affairs, offers insights into President Bush's visit to... see more

פעילות המאפשרת האזנה לתסכית רדיו אודות בחור, שדמי שמו וחייו במושבה הגרמנית בחיפה. שדמי הוא בחור ממוצא תורכי וכאן ברור... see more

סרטון העוסק בתפקידה העקרי של העיר בתקופת המקרא - מרכז מנהלי לגביית מיסים, ומראה את העדויות הארכיאולגיות לכך. הסרטון צולם... see more

סרטון העוסק בעיר המקראית ומדגים את מוסדותיה דרך הממצא הארכיאולוגי בתל באר שבע.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

השירות האזרחי הפך לסוגיה מרכזית השנויה במחלוקת בין המדינה להנהגה הערבית שאיננה קשורה לממסד היהודי, אולם רוב הציבור הערבי... see more

תגובות על ממצאי הסקר על שירות אזרחי של האזרחים הערבים בישראל. מגיבים: ד"ר מרי תותרי, ראש החוג לאזרחות במכללת אורנים, ד"ר... see more

90 שנה לאחר פרסום הצהרת בלפור, מה אנחנו יודעים על ארתור ג'יימס בלפור? ומה המשמעות של ההצהרה כיום? פרופ' יוסי נבו- ראש... see more

הרצאותיהם של עו"ד שרית דנה ועו"ד שלום זינגר, על הצעת חוק העיריות שעלתה לדיון לאחרונה ובבסיסה הרחבת סמכויותיהן של הרשויות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

ציר זמן המתאר את האירועים המרכזיים בתקופה בה פעל הנביא ישעיהו בן אמוץ, ומציין את מלכי ארם, ישראל , יהודה ואשור ששלטו... see more

הספר "השיבה מסרפיאום" מגולל את סיפורו של אסא קדמוני מאז הולדתו, דרך השתתפותו בקרב הסרפיאום הקשה במלחמת יום כיפור , קבלתו... see more

הספר "השיבה מסרפיאום" מגולל את סיפורו של אסא קדמוני מאז הולדתו, דרך השתתפותו בקרב הסרפיאום הקשה במלחמת יום כיפור , קבלתו... see more

הרצאתו של פרופ' אמציה ברעם, ראש המרכז לחקר עיראק באוניברסיטת חיפה, על השיעה בעיראק בין המהדיזם של מוקתדא לשבטיות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: יוון, רומא... see more

מיד בתום מלחמת העצמאות החלה מדינת ישראל להחריב ישובים ערבים נטושים, בין היתר כדי למנוע את חזרתם של הנוטשים לישובים אלה.... see more