MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-178 of 178 results for: MERLOT Materials

En este video se muestra el efecto de la temperatura de reacción en la velocidad de una reacción química.

En aquest video es mostra l'efecte de la presència d'un catalitzador en la velocitat d'una reacció química

En aquest video es mostra l'efecte de la superfície de contacte d'un reactiu en la velocitat d'una reacció química

En aquest video es mostra l'efecte de la temperatura de reacció en la velocitat d'una reacció química.

En aquest video es mostra l'efecte de la concentració d'un reactiu en la velocitat d'una reacció química. Es veu com al... see more

En este polimedia se presenta y discute un experimento que pone de manifiesto la influencia de las fuerzas... see more

This course aims to connect the principles, concepts, and laws/postulates of classical and statistical thermodynamics to... see more

This course covers the following questions. What are the predominant heat producing elements of the Earth? Where and how... see more

The electron microprobe provides a complete micrometer-scale quantitative chemical analysis of inorganic solids. The... see more

En aquest video es mostra el procediment experimental per a la la mesura del pH d'una dissolució mitjançant el pH-metre... see more