MERLOT Materials

Show results for

Filter by

193-216 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

לימוד חוק הקיבוץ בחיבור בעזרת שאלות מילוליות.

לימוד דרכים שונות לפתירת תרגילים בדרך קלה ומהירה.

פתרון יחד מבחן לכיתה ג' - בשאלות מילוליות.

כיצד יש לגשת לפתרון שאלות מילוליות בחיבור.

לימוד חיבור בטור/במאונך עם פריטה בעזרת ציורי מטבעות של שקלים.

לימוד דרכים שונות בחיסור שיעזרו לנו לפתור תרגילי חיסור בדרך קלה.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור.

הסבר כיצד יש לחבר ולחסר בטור עם פירוק המספר ליחידות ולעשרות.

הסבר על המבנה העשרוני של מספר חד,דו ותלת ספרתי, עם פירוקו לספרת היחידות/האחדות, העשרות והמאות. מכמה ספרות מורכב מספר... see more

לימוד סדרות עולות ויורדות וכיצד מזהים אותן.

לימוד כיצד להתאים את הסימנים המתאימים להשוואה בין מספרים שונים.

לימוד כיצד לזהות מהו מספר קודם או עוקב למספר מסויים ומי הם השכנים שלו מימינו ומשמאלו.

לימוד עיגול מספרים בדרך קלה מלווה בטיפים לפתרון מהיר של בעיות בנושא.

לימוד כיצד להשתמש באומדן כדי להקל על פתירת בעיות בדרך קלה וכיצד לבדוק את התוצאה שקיבלנו בעזרת אומדן.

לימוד כיצד לתחם מספרים בדרך פשוטה וקלה.

לימוד משמעותו של הכפל וכיצד להפוך תרגילי חיבור לכפל וההיפך. לימוד גם על משמעות החילוק וכיצד ליישם אותו בבעיות.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג בפעולת הכפל.

לימוד דרך מהירה, ללא צורך בחישוב, לפתירת בעיות ותרגילי כפל בעשרות ובמאות שלמות.