MERLOT Materials

Show results for

Filter by

2137-2160 of 2,193 results for: MERLOT Materials

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

זיהוי קרינת אינפרא אדום בעזרת מצלמת וידאו

בדיקת העמידות של אלומיניום לעומת חומרים אחרים

כיצד לבנות אלקטרוסקופ מבקבוק קנקל

כיצד לבנות גשר יציב משמונה מוטות

כיצד לבנות סביבון אשליות מדיסקים ישנים

כיצד ניתן ליצור הקפאת תנועה

בפעילות זו נערבב חומרים שונים עם קצת מים ונתבונן בתוצאות. גם ביצוע פעולה פשוטה כמו הרטבה של אבקות מצויים בבית והתבוננות... see more

כיצד ליצור טלסקופ באמצעים ביתיים כגון - עדשת משקפיים, זכוכית מגדלת, קרטון, וכוסות

כיצד מסירים את קליפת הביצה מבלי לגעת בה - בעזרת חומץ

כיצד לבנות מטוטלת כאוטית מגנטית

כיצד להכין מערבולת באמצעות שני בקבוקים

כיצד מגדילים טקסט בעזרת טיפת מים הכלואה בתוך לולאה עשויה מחוט תיל

כיצד לבנות מרסס מים מקשיות

יצירת צופן בעזרת ליפוף נייר סביב גליל. הצעה למשחק קבוצתי המבוסס על עיקרון זה

כיצד ניתן לראות את גלי הקול

כיצד להכין רכבל המונע באמצעות האויר

תחרות סירות המושפעת ממתח הפנים של חומרים שונים

בניית דגם המסביר את עקרונות ההסוואה