MERLOT Materials

Filter by

1-19 of 19 results for: Materials Submitted by Saša Stamenković

Овај приручник садржи скуп неопходних корака за развој електронских курсева прилагођених реализацији електронске наставе... see more

Abstract — Cilj ovog rada je bio da se identifikuju mogućnosti za implementaciju elektronskog učenja u formalnoj... see more

„Kognitivni ili saznajni stil je sklop individualnih razlika u načinima opažanja, pamćenja, mišljenja i rešavanja... see more

Abstract — Cilj ovog istraživanja je bio zasnovan na analizi efekata primene daljinsko orijentisanih modela u edukaciji... see more

Sadržaj — Ovaj elektronski resurs ima cilj da ukaže na osnovne principe objektno orijentisanog softvera. Teorijsko –... see more

Sadržaj — Članak „Pojam klasa, atributa i objekata u PHP-u“ predstavlja uvodnu, teoretsku diskusiju o mogućnostima za... see more

E – resurs: "Mogućnosti rada sa objektima učenja" predstavlja uvod u SCORM model sa aspekta njegove realne primene unutar... see more

Priručnik za rad sa MySQL-ovim serverom predstavlja prvi deo tutorijala u kome je opisan proces pokretanja servera.... see more

U knjizi Online Collaborative e-learning, “Theory and Practice”, Tim S. Roberts govori o refleksiji i intelektualnoj... see more

Sažetak Članak sadži kratak osvrt na istoriju razvoja informaciono - komunikacionih tehnologija. U radu se mogu naći... see more

Sažetak Osnovni principi primene mera zaštite upućuju na identifikaciju bezbednosnih pretnji. Moglo bi se reći da je... see more

Sažetak Admistriranje sistema za elektronsko učenje podrazumeva upravljanje različitim "proscesima" shodno mogućnostima... see more

Sažetak Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju... see more

Summary: In this paper the use of constants in php is described. Explanations in the text are followed by examples wich... see more

“LMS upravlja, prati, izveštava o interakciji između učenika i sadržaja, a takođe i između učenika i tutora”. (Alex... see more

Primarni cilj ovog priručnika je da ukaže na postupak pokretanja Web servera na lokalnom računaru. Namenjen je... see more

E-knjiga: Rad sa sesijama u PHP-u sadrži praktična uputstva koja se mogu smatrati korisnim izvorom informacija pri radu... see more

Prema definiciji: “Konvencionalni VoD sistem koristi jedan “dedicated” (dodeljeni) kanal za svaki servisni zahtev, koji... see more

I. Abstract Cilj ovog rada je bilo istraživanje strukture, primene i nekih pratećih problema (tehničkih nedostataka,... see more