MERLOT Materials

1 result for Materials Submitted by Dejan Cetenovic

Ovaj rad objašnjava kako se na Moodle LCMS mogu dodati novi jezički paketi. Tekst je potkrepljen odgovarajućim slikama.