Material Detail

שונית האלמוגים באילת – סביבת חיים באי-ודאות קיומית התלויה במאמצי שיקום

שונית האלמוגים באילת – סביבת חיים באי-ודאות קיומית התלויה במאמצי שיקום

שוניות האלמוגים בעולם בכלל ובאילת בפרט, נמצאות במצב של אי-ודאות לגבי עתידן. גורמים עולמיים ומקומיים משפיעים ישירות על בריאותן של השוניות, והשונית הקטנה של אילת נמצאת בלב ויכוח ציבורי על עתידה. הוויכוח על החקלאות הימית במימי מפרץ אילת העלה את נושא בריאות השונית לסדר היום הפוליטי-ציבורי במדינת ישראל והביא למימושם של מחקרים חדשניים אשר בחנו באופן ביקורתי מספר הנחות שהתבררו כבלתי מבוססות. מחקרים שנעשו לאחרונה הראו כי לחוות הדגים אין השפעה שלילית על האלמוגים אלא להפך, יש השפעה מיטיבה. נתונים אלו הובילו להעלאת רעיונות של "ייעור השונית" ופיתוח משתלה צפה של אלמוגים בגוף המים, בסמוך לכלובי הדגים, אשר מגדלת אלפי אלמוגים, מתוך גישה חדשנית אקטיבית לשיקום השונית. הטכנולוגיה של "ייעור השונית" פותחה ונוסתה על שני שלביה: משתלת האלמוגים, והשתילה בשונית הפגועה. טכנולוגיה ירוקה זו עשויה לשנות לטובה את המגמה... Show More
Rate

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as שונית האלמוגים באילת – סביבת חיים באי-ודאות קיומית התלויה במאמצי שיקום

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.