Material Detail

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

En aquest article es pretén establir els criteris que hauran de complir els indicadors que tot projecte de cooperació basat en intervencions en el patrimoni arquitectònic necessita per avaluar el grau de consecució dels objectius de desenvolupament definits inicialment. A més a més, a partir d'aquets criteris, es proposa una fitxa que permetrà l'anàlisi dels sistemes d'indicadors que hom pot definir per assegurar-ne la seua eficàcia i conseqüentment l'èxit del projecte pel que fa a la contribució al desenvolupament de les societats dipositàries del patrimoni.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.