Bookmark Collection

Elekter

Ohmi seadus
Share

Collection Content

  • Circuit Simulator
    Circuit Simulator (Simulation)
    Simulatsioon patarei, takisti ja lambiga. Lamp süttib ainult siis, kui voolutugevus ahelas vastab amperaažile
  • Using the Oscilloscope to Measure the Time Constant
    RC ahelast ajakonstandi määramine