MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for MERLOT Materials

דיון בשני פרקים על הספר "המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטין בובר" מאת ד"ר ישראל קורן, הדן במקורות החסידיים... see more

דיון בשני פרקים על הספר "המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטין בובר" מאת ד"ר ישראל קורן, הדן במקורות החסידיים... see more

איך ניתן למצוא סודות רוחניים ביהדות? ד"ר יוסי חיות מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה מדבר על סוד הקסם והמשיכה של הקבלה

21 הרצאות מוקלטות ומוצלמות של הקורס 'מבוא לקבלה' שהעביר פרופסור בועז הוס באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושאים עיקריים: תורת... see more