Select to expand
Select to collapse

Course ePortfolio

מחזור המים בטבע

חומרי לימוד לשיעור בנושא ההתחממות הגלובלית בדגש על בעיית המים מתאים לכיתות ה'-ו'.
Course: שיעור בנושא מחזור המים בטבע והתחממות כדור הארץ - מושגים עיקריים
Share

Pedagogical Approach

None

Learning Outcomes

הכנת מילון מושגים בנושא מחזור המים. הבנת התהליך המחזורי והקשיים בעקבות ההתחממות הגלובלית

Assessment

None

Other Information

None

Course Resources

  • כיצד מושפע מחזור המים מהשינויים באקלים ומפעילות האדם
    סרטון 5 דקות. כתוביות בעברית. מתאים לצפיה משותפת בכיתה או לעבודה עצמית. התלמידים ירשמו תוך כדי צפייה 5 מושגים המופיעים... More
  • מחזור המים בכדור-הארץ
    סימולציה קצרה המדגימה את תהליך מחזור המים בטבע ומסבירה מושגים קשורים. מתאים להצגה לאחר הסרטון - מתוך הסרטון מכינים רשימת... More