Member Profile

vstep vietnam

vstep vietnam

Contributions

  • Submitted Materials
  • Authored Materials
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Content Builder Materials

Affiliations

Browse...

Members from vstep’s institution
Materials from vstep’s discipline
Members in vstep’s discipline

Skills & Interests

  • Education (Intermediate)
    Trung tâm luyện thi Vstep Việt Nam là đơn vị đào tạo, ôn luyện chứng chỉ tiếng anh A1, A2, B1, B2, C1,C2 Vstep theo đúng khung năng lực tiếng anh 6 bậc tại Việt Nam. Chứng chỉ tiếng anh được cấp tại Hà Nội là các chứng chỉ Vstep được cấp bởi các trường đại học lớn như Đại học Hà Nội, Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học sư phạm ngoạ