Material Detail

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats

En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per desplaçaments imposats, amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.