Material Detail

"Moodle moduli - analiza tri dodatna modula" icon

Moodle moduli - analiza tri dodatna modula

Sažetak

Admistriranje sistema za elektronsko učenje podrazumeva upravljanje različitim "proscesima" shodno mogućnostima aplikcione logike LMS-a. Ovi procesi uključuju kompleksne mehanizme pomoću kojih administrator dodeljuje prava drugim korisnicima, definiše sigurnosne mere, upravlja sadržajem, ali i brojnim drugim varijablama. No, delovanje administratora u procesu očuvanja integriteta i funkcionalnosti sistema za elektrosnko učenje ne treba posmatrati samo sa aspekta upravljanja i rada u domenu aplikacije za elektronsko učenje, već i u drugim segmentima kao što je upravljanje Web serverom ili operativnim sistemom na kome je pokrenut server i konačno hardverskom infrastrukturom. Sve su ovo važni činioci koji bitno utiču na krajnji rezultat koji se obično odražava kroz performase sistema.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden