Material Detail

POZITIVAN UTICAJ PRIMENE JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA U  GRAFIČKOM PREDSTAVLJANJU PROBLEMA U NASTAVI MATEMATIKE

POZITIVAN UTICAJ PRIMENE JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA U GRAFIČKOM PREDSTAVLJANJU PROBLEMA U NASTAVI MATEMATIKE

Saţetak

U ovom radu se navode konkretni predlozi unapređenja nastave, prvenstveno matematike a i drugih prirodnih i društvenih nauka. Predstavljeni su Java apleti kao alati za kreiranje interaktivnog sadržaja i kao savremene metode u nastavi koje direktno utiču na kvalitetno izvođenje nastavnog procesa. Povezan je programski jezik Java sa modelom rešavanja problema u matematici. Navedeni su i psihološki i pedagoški aspekti u primeni Java apleta u nastavi matematike. Sprovedeno je i istraživanje spremnosti nastavnika i učenika za jedan savremen pristup u nastavi matematike a takođe je izvršena analiza postignuća učenika nakon uključivanja interaktivnih sadržaja u vidu apleta i primene kursa koji je razvijen u okviru sistema za eučenje.

Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as POZITIVAN UTICAJ PRIMENE JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA U GRAFIČKOM PREDSTAVLJANJU PROBLEMA U NASTAVI MATEMATIKE

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.