Material Detail

THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM  COMPANIES

THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES

ZNAĈAJ KORIŠĆENJA WEB APLIKACIJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Saţetak: U ovom radu sprovedeno je istraživanje o znaĉaju korišćenja Web aplikacija u malim i srednjim preduzećima. Sprovedeno je anketno istraživanje o mogućnostima, kao i prednostima i nedostacima modeliranja malih i srednjih preduzeća i podrške informatiĉkih programa njihovom poslovanju. Anketno istraživanje izvršeno je na podruĉju Sandžaka. Obuhvaćeni su problemi preduzeća koji bi se mogli riješiti pomoću IT-a, kao i steĉena iskustva u preduzećima koja koriste kompjuterske programe. Polazna hipoteza jeste da se poslovanje malih i srednjih preduzeća može unaprijediti korišćenjem Web aplikacija, bez obzira na ograniĉenu finansijsku i kadrovsku moć ovakvih preduzeća i, uglavnom velike troškove kupovine raĉunarske opreme i... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.