Material Detail

THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM  COMPANIES

THE IMPORTANCE OF IS IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES

ZNAĈAJ KORIŠĆENJA WEB APLIKACIJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Saţetak: U ovom radu sprovedeno je istraživanje o znaĉaju korišćenja Web aplikacija u malim i srednjim preduzećima. Sprovedeno je anketno istraživanje o mogućnostima, kao i prednostima i nedostacima modeliranja malih i srednjih preduzeća i podrške informatiĉkih programa njihovom poslovanju. Anketno istraživanje izvršeno je na podruĉju Sandžaka. Obuhvaćeni su problemi preduzeća koji bi se mogli riješiti pomoću IT-a, kao i steĉena iskustva u preduzećima koja koriste kompjuterske programe. Polazna hipoteza jeste da se poslovanje malih i srednjih preduzeća može unaprijediti korišćenjem Web aplikacija, bez obzira na ograniĉenu finansijsku i kadrovsku moć ovakvih preduzeća i, uglavnom velike troškove kupovine raĉunarske opreme i... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden