Material Detail

ELEKTRONSKI SERVISI U JAVNOJ UPRAVI KAO USLOV ZA  USPOSTAVLJANJE E-UPRAVE

ELEKTRONSKI SERVISI U JAVNOJ UPRAVI KAO USLOV ZA USPOSTAVLJANJE E-UPRAVE

Sažetak - Razvoj, primena računara i sve veća pristupačnost Interneta, doveli su do mogućnosti, da korisnici usluga javne uprave više ne moraju za svaku potvrdu i uverenje da idu na šaltere uprave, već da neke usluge mogu da dobiju i preko portala nadležnog organa na Internetu. To omogućuju elektronski servisi u okviru razvoja e-Uprave. U ovom radu predstavljeni su rezultati preseka stanja usluga elektronskih servisa u javnoj upravi. Cilj rada bio je da se proceni trenutno stanje i daju dalje preporuke za dalji razvoj e-Uprave. Apstract - Development, computer applications and the increasing accessibility of the Internet, have led to opportunities to users of public administration is no longer any need for confirmation and reassurance to go to the counters of administration, but that some... Show More
Rate

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.