Material Detail

תרבות האינטרנט ושברה

תרבות האינטרנט ושברה

מאמר המדבר על היבטים הקשורים למימושן או אי מימושן של התוחלות והציפיות מתרבות האינטרנט.הטכנולוגיות החדשות ובכללן האינטרנט יצרו למעשה תרבות ההופכת את הגלובליזציה לתרבות חדשה. האינטרנט מהווה את אחד ממרכיביה המשמעותיים ביותר של מהפכת המידע והטכנולוגיה המתרחשת בחברה האנושית בתקופתנו. היו אף שניבאו כי בתרבות החדשה ישתבשו הקשרים החברתיים תוך תקופה קצרה, הספר המודפס יעלם, בעוד E-learning יחליף את מירב צורות הלמידה. למרות השפל בעסקי האינטרנט ממשיכים לשגשג המשחקים ברשת, עסקי הרולטות ואף הסיבר סקס. גוברת הדאגה מהשפעתם המזיקה על ה טף ובני הנעורים של כמה אתרים מסוכנים מבחינה מוסרית.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.