Material Detail

מערכת "יונת הדואר" והמורים : יתרונות לבתי הספר ואתגרים לצוותי ההטמעה

מערכת "יונת הדואר" והמורים : יתרונות לבתי הספר ואתגרים לצוותי ההטמעה

מאמר העוסק בהקמת מערכת דואר אלקטרוני שיתופית לכל המורים וגורמי החינוך זהו ללא ספק צעד ראוי וחשוב בתכנית התקשוב הלאומית. יחד עם זאת, הפוטנציאל העיקרי של המערכתה חדשה הוא לא בהכרח התקשורת וההפצה המהירים לכל המורים ובין המורים, אלא היכולת של קבוצות עבודה חינוכיות בבתי הספר ליצור שיתופיות ידע ביניהם באמצעות אחסנת קבצים משותפים במערכת הממוחשבת וגישה מהירה אליהם באינטרנט. ...
Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.