Material Detail

Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat

Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat

En aquest video es mostra el procediment experimental per a determinar l'ordre de reacció enfront del bisulfit i la constant aparent de velocitat. Es mostra també una taula amb els resultats experimentals de l'experiència. A més, és un evidència experimental de la influència de la concentració en la velocitat de la reacció.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.