Material Detail

עלי משפט

עלי משפט

כתב העת "עלי משפט" נוסד בשנת 1998 במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מאז היווסדו רכש לעצמו מעמד של כבוד בין כתבי העת המשפטיים בישראל. העורך ראשי והמייסד הינו השופט רחמים כהן, חברי המערכת הינם סטודנטים מצטיינים מהפקולטה למשפטים. כתב העת רואה אור פעם בשנה והמאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים ביקורת עמיתים חיצונית. בסקר שנערך בשנת 2002 ובדק ציטוטים של מאמרים זכה כתב העת לדירוג גבוה במיוחד יחסית לגילו הצעיר, ובקטגוריות מסוימות אף דורג לפני כתבי עת ותיקים. בכרכים שפורסמו עד כה השתתפו מיטב החוקרים והמשפטנים בישראל, והם הוקדשו למגוון רחב של נושאים משפטיים. כתב העת שם לעצמו כמטרה לפרסם כתיבה אקדמית ברמה הגבוהה ביותר, שהיא רלוונטית, חדשנית, ובעלת תרומה לשיח המשפטי והאקדמי בישראל. חוקרים ומשפטנים מוזמנים להגיש מאמרים בכל נושא משפטי. "עלי משפט" זוכה לתפוצה רחבה בקרב הציבור המשפטי בישראל, כאשר כל גיליון של כתב... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden