Material Detail

Odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije

Odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije

This video was recorded at Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) predstavlja Delavnico za knjižničarje, Ljubljana 2014. Najprej bomo predstavili, kako se je razvijal odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije. Z januarjem 2014 so z okvirnim programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države članice EU. Prikazali bomo stanje odprtega dostopa v Sloveniji in portal OpenAIRE, kjer se zbirajo podatki o odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne dejavnosti. Firstly we will present how open access in European Union research activities has developed through time. Together with the Framework Programme funding Horizon 2020, the provisions regarding open access came into force in January 2014. The same provisions should be accepted by EU countries. We will illustrate the current state of art in open access in Slovenia and present the OpenAIRE portal – a place where open publications and research data, which are products of European projects or of nationally funded research activity, are collected.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.