Material Detail

Gospodarstvo kot motor pri povezovanju varstva okolja in konkurenčnosti

Gospodarstvo kot motor pri povezovanju varstva okolja in konkurenčnosti

This video was recorded at 22nd Biennial of Industrial Design 2010 - Ljubljana / 22. bienale industrijskega oblikovanja 2010 - Ljubljana. English: The Biennial of Industrial Design (known by its Slovene acronym BIO) is a comparative international design exhibition with a tradition of more than forty years; here designers, commissioners, manufacturers, and students from all over the world present their latest achievements. For BIO 22, an international selection committee have chosen products, concepts, and works in product graphics and information design that propose creative and innovative solutions for problems we face in our lives today, solutions that focus on sustainable development and social responsibility and that address the unique needs of different groups of users. Detailed information can be found at BIO 22 homepage. Slovensko: Bienale industrijskega oblikovanja (BIO) je primerjalna mednarodna oblikovalska razstava z več kot štiridesetletno tradicijo, na kateri svoje najnovejše dosežke predstavijo oblikovalci, naročniki, proizvajalci in študenti z vsega sveta. Mednarodna izbirna komisija je za BIO 22 izbrala izdelke, zasnove ter dela s področja produktne grafike in informacijskega oblikovanja, ki ustvarjalno in inovativno rešujejo aktualne probleme današnjega življenja, so usmerjena v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost ter zadovoljujejo posebne potrebe različnih skupin uporabnikov. Več informacij lahko najdete na BIO 22 spletni strani.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.