Material Detail

Družbeni vidiki zdravja in staranja / Social Aspects of Conception and Understanding of Health and Body – Nationalization of Intimacy?

Družbeni vidiki zdravja in staranja / Social Aspects of Conception and Understanding of Health and Body – Nationalization of Intimacy?

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom. Družbeni odnosi v sodobni družbi so medikalizirani. Morda zaradi tega lahko govorimo o psihosomatski družbi. Pojmovanje telesa in zdravja v moderni družbi odraža spremembe v razumevanju intimnosti. Še več. V zadnjih desetletjih je bila glavna vloga države zagotavljanje pogojev in sredstev za javno zdravje. Zdi se, da se vloga države spreminja. Država se čedalje bolj vpleta na področja, ki so bila v preteklosti stvar intimnosti. Država je postala pomemben dejavnik pri predpisovanju ustreznega življenjskega sloga. Ali lahko rečemo, da država s svojimi intervencijami podržavlja zdravje? Social relations in modern world are medicalised. Maybe because of that we could speak of psihosomatic society. Concepts of body and health in modern societies reflect changes in understanding intimacy. Even more. In past decades the main role of the state was to ensure the conditions and resources for public health. It seems that the role of state is changing. State is more and more involved in the field which was in the past in domain of intimacy. State becomes an important factor to prescribe apropriate lifestyles. Could we say that state through intervention measures nationalises health?

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Družbeni vidiki zdravja in staranja / Social Aspects of Conception and Understanding of Health and Body – Nationalization of Intimacy?
Other materials like Družbeni vidiki zdravja in staranja / Social Aspects of Conception and Understanding of Health and Body – Nationalization of Intimacy?

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.