Material Detail

Ekologija populacij / Population ecology

Ekologija populacij / Population ecology

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Ekosistemi - povezanost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Ecosystems - Interdependence of Living Systems. Prispevek opisuje populacijo kot osnovno enoto v ekologiji. Podana sta defi nicija populacije in nabor znakov, s katerimi populacijo opišemo. Predstavljeni so vsi populacijski procesi in najpomembnejši populacijski parametri. Na kratko je razložena dinamika populacij, in sicer na klasičen kakor tudi na sodoben način, pri katerem populacijo opisujemo kot metapopulacijo. The article describes population as a basic unit in a science of ecology. The population itself is defi ned and described. Presented are all the population processes and some of the most important population parameters... Show More

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden