Material Detail

An organism as a living system / Organizem kot živi sistem

An organism as a living system / Organizem kot živi sistem

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems. Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev. Če želimo mladim generacijam zagotoviti ustrezno splošno izobrazbo za življenje v 21. stoletju, moramo našim učiteljem omogočiti, da se sproti seznanjajo z novostmi v biologiji in z družbenimi vidiki uporabe biološkega znanja. Zato letos že četrto leto zapored organiziramo mednarodni posvet Biološka znanost in družba, ki je namenjen predvsem izobraževanju učiteljev biologije, drugih naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Posveta se lahko udeležijo tudi drugi, ki jih zanima tema posveta. V Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti 2010 je osrednja tema posveta celostna obravnava organizmov kot živih sistemov v luči evolucije, s katero nastaja biotska raznovrstnost. Sodobne poglede na to tematiko bodo udeležencem predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti. V času letošnjega posveta je v založbi Zavoda RS za šolstvo izšel slovenski prevod knjige Denisa Nobla: Glasba življenja. Avtor knjige prof. Denis Noble je na posvetu tudi predaval. Več o posvetu na domači strani dogodka: http://www.zrss.si/bzid/organizmi/default.asp Seznam slovenskih zvočnih posnetkov angleških predavanj: Animal traditions / Živalski običaji The Price of Altruism, and the Limits of Scientific Inquiry / Cena altruizma in omejitve znanstvenih raziskav Razprava na okrogli mizi / General discussion An organism as a living system / Organizem kot živi sistem Evolution of language / Evolucija jezika Where has all the knowledge gone? / Kam je šlo vse znanje?

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.