Material Detail

The many faces of symmetry found in the work of M.C. Escher

The many faces of symmetry found in the work of M.C. Escher

This video was recorded at Matematični kolokviji in javna predavanja DMFA na Fakulteti za Matematiko in Fiziko. English: Symmetry is a word fraught with many meanings, both technical and personal. In art, there is no better exemplar than the Dutch graphic artist M. C. Escher (1898-1972) through which to explore these meanings. Through his work, we explore these aspects of symmetry: balance, duality, regularity, invariance, repetition, economy, closure. Not only does Escher's work provide intriguing depictions and uses of symmetry, but it also raises some interesting mathematical questions about symmetry. Slovensko: Beseda simetrija je kar prežeta s pomeni - tako tehničnimi kot osebnimi. V umetnosti najdemo kar najboljši primer - nizozemski grafik M. C. Escher (1898-1972) - za raziskovanje različnih pomenov. Skozi njegova dela bomo raziskali naslednje aspekte simetrije: uravnovešenost, dvojnost, stalnost, enakost, ponavljanje, ekonomija, zaključenost. Pri Escherju ne gre zgolj za neverjetne upodobitve in uporabo simetrije, saj se nam porajajo zanimiva matematična vprašanja o simetriji. Introductory References about Tessellations (tilings) and Sources for Illustrations: link

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as The many faces of symmetry found in the work of M.C. Escher
People who viewed this also viewed

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.