Material Detail

Živila in tehnologija po meri sodobnega potrošnika

Živila in tehnologija po meri sodobnega potrošnika

This video was recorded at 1. mednarodna konferenca »Trendi in izzivi v živilistvu, prehrani, gostinstvu in turizmu« / 1. International conference on Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism. Članek povzema trende v proizvodnji hrane in predstavi pričakovanja potrošnikov. Močan trend v zadnjih letih so tako imenovana inovativna živila, iskani so izdelki brez aditivov, ekološki izdelki ter izdelki s funkcionalnimi učinki in ugodnim vplivom na zdravje. Na pomenu pridobivajo že pripravljeni obroki hrane, pomemben je regionalni izvor. Funkcionalna živila se pojavljajo v več različicah, skupno jim je to, da imajo poleg običajnih hranil še snovi, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Bodoči razvoj živil bo skladen s principi trajnostnega razvoja. Elementi trajnostnega razvoja v proizvodnji živil so uporaba ekoloških surovin, energetsko učinkovitih procesov in embalaže, ki jo je mogoče reciklirati. Ključen izziv za industrijo je zdrav in varen izdelek. Identifikacija potencialnih tveganj in sistem obvladovanje kritičnih točk, so osnovni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti, povezanih z uživanjem hrane. Sistem mora funkcionirati na vseh stopnjah procesa. Pomemben element varnosti zlasti v pogledu.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.