Material Detail

Trki atomskih delcev

Trki atomskih delcev

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". V predavanju bom predstavil pomen in značilnosti raziskav trkov atomskih delcev in podal nekaj značilnih primerov. Po krajšem zgodovinskem uvodu bom predstavil primere trkov elektronov z atomi in molekulami, ionov z atomi in molekulami kakor tudi trkov, ki se dogajajo na površinah. Izbrane primere bomo obravnavali tudi z vidika njihovega pomena pri razlagi pojavov v naravi ali v laboratorijskih plazmah. Podan bo tudi krajši pregled sedanjih potreb in perspektive tovrstnih raziskav z vidika razvoja fuzijske plazme v tokamak reaktorjih in za razlago opažanj pojavov v vesolju.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.