Material Detail

Model poslovnih procesov kot osnova za uvedbo celovite programske rešitve (ERP)

Model poslovnih procesov kot osnova za uvedbo celovite programske rešitve (ERP)

This video was recorded at Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov (MPP): Kako do konkurenčnega gospodarstva in uprave?, Ljubljana 2006 . Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana, je po odloku mestne občine Ljubljana zadolžena za ravnanje z odpadki tako v mestni občini in osmih primestnih občinah; podjetje prav tako čisti javne površine, upravlja z več kot 90 plakatnimi mesti v ožjem središču Ljubljane in oskrbuje javne sanitarije. Zdaj odvažamo smeti za 51.000 fizičnih in 6.500 pravnih oseb ter 3.500 upravnikov več stanovanjskih zgradb, kjer živi večina meščank in meščanov Ljubljane in osmih primestnih občin. Odpadke zbiramo z rednim odvozom, preko različnih zbirnih centrov in kosovnega odvoza. Na leto zberemo preko 140.000 ton odpadkov, približno 8 odstotkov jih predelamo, ostalo odložimo na odlagališču odpadkov na Barju. Usmeritve EU in odloki mestne občine Ljubljana prinašajo spremembe, saj bomo po letu 2009 lahko na deponijo na Barju odlagali samo predelane odpadke. Spremembe v poslovanju je potrebno razumeti in jih ustrezno pripraviti, zaposlene pa usposobiti ter meriti kakovost. Snaga ima certifikat kakovosti ISO9001:2000 že od leta 2001 in v njem opredeljene temeljne in podporne procese za dve področji: zbiranje, odvažanje in odstranjevanje odpadkov ter področje čiščenje javnih površin.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.