Material Detail

Temeljni dejavniki in vrzeli prenove poslovnih procesov

Temeljni dejavniki in vrzeli prenove poslovnih procesov

This video was recorded at Mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov (MPP): Kako do konkurenčnega gospodarstva in uprave?, Ljubljana 2006 . Zahteva po uspešnosti poslovanja in zagotavljanju konkurenčnosti v poslovnem okolju je povezana s prilagajanjem, ponekod tudi s korenito spremembo poslovne strategije organizacije. Spremembe poslovne strategije se kažejo v ključnih dejavnikih uspeha ter udejanjajo s spremembami poslovnega modela in poslovnih procesov. Preoblikovanje, prestrukturiranje ali prenova poslovnih procesov so uspešni le ob ustrezno usposobljenih in motiviranih kadrih ter ob uporabi sodobne informacijske tehnologije (IT).

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.