Material Detail

Povzetki vodij sekcij konference »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«

Povzetki vodij sekcij konference »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«

This video was recorded at Konferenca »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«, Ljubljana 2011. Komisija za ženske v znanosti je 7. marca na Fakulteti za družbene vede pripravila konferenco o družbenih pogojih znanosti, zlasti z vidika spolov. Na konferenci so bila preizprašana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem je bilo temeljno izhodišče raziskovanje ovir za enakovredno vključitev žensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi človeškega spoznavanja prispevale ženske – in tudi posamezni moški raziskovalci, ki so za izhodišče svojega študija izbrali perspektivo spola in drugih virov družbene neenakosti. Razprave v okviru feminističnega, etnografskega in sociološkega raziskovanja so bile povezane tudi z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodološkimi pristopi na drugi strani. Več o konferenci na Odnosi vednosti.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.