Material Detail

Vodarstvo - tehnologija v naravnem okolju

Vodarstvo - tehnologija v naravnem okolju

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Modri planet 2013 - Ljubljana. Vodarstvo se pri ukrepanju v naravnem okolju naslanja na znanja iz tehničnih disciplin, pri tem pa mora slediti tudi smernicam trajnostne rabe voda. Izvedeni posegi, predvsem za potrebe energetike in varstva pred poplavami, so pogosto tarča kritik laične, včasih pa tudi strokovne javnosti. Marsikdaj gre za iskanje ravnotežja med potrebami družbe in varovanjem okolja. Kaj torej prispevajo in kaj vse bi lahko prispevale inženirske vede k boljšemu stanju voda? Kako se spopasti s preveč in kako s premalo vode? Kako vodo ohranjati in jo vseeno uporabljati? Koliko moramo posegati v okolje in kaj vse je potrebno pri tem vedeti? Kako premostiti tradicionalne razlike med naravoslovnim in tehničnim razmišljanjem.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.