Material Detail

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

Družboslovna metodologija, statistika in informatika

This video was recorded at PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs. Raziskovalni program Družboslovna metodologija,statistika in informatika se izvaja že od leta 1998 naprej. Raziskovalni program je bil v letu 2005 in v letu 2006 med izbranimi najboljšimi programi, ki jih financira ARRS. V skupini sedaj sodeluje enajst raziskovalcev in pet mladih raziskovalcev. Skupina raziskuje danes najbolj aktualne teme na področju družboslovne metodologije, statistike in informatike. Te so: analiza socialnih omrežij nove tehnologije in zbiranje podatkov merjenje in pojasnjevanje fenomenov informacijske družbe matematični modeli v družboslovju pravni, ekonomski, družbeni in informacijski vidiki zbiranja in obdelave podatkov Skupina sodi med najvidnejše raziskovalne skupine v svetu na področju analize socialnih omrežij in na področju spletne metodologije. Člani skupine sodelujejo pri več mednarodnih raziskovalnih projektih, so člani v uredniških odborih najvidnejših mednarodnih znanstvenih revijah s področja metodologije in analize podatkov, so plenarni in vabljeni predavatelji na najvidnejših mednarodnih znanstvenih konferencah na tem področju, organizirali so več mednarodnih znanstvenih konferenc in delavnic, mednarodnih poletnih šol, so uredniki edine metodološke in statistične revije v Sloveniji Metodološki zvezki in imajo pomembne funkcije v več mednarodnih združenjih. Za svoje znanstvene dosežke so prejeli več prestižnih mednarodnih nagrad.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.