Material Detail

Avtomatika, robotika in biokibernetika

Avtomatika, robotika in biokibernetika

This video was recorded at PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs. Glavni cilj programske skupine je kreirati nova znanja ter jih prenašati v prakso z razvojem originalnih sistemov in tehnologij v gospodarstvo, medicino in šport ter tudi preko sodelovanja v visokošolskem sistemu ali z neposrednim izobraževanjem uporabnikov iz gospodarstva. Skupni naslov raziskav, ki jih izvajamo v skupini, je človek in stroj. V skupini raziskujemo delovanje človeka, predvsem njegovo gibanje, z metodami robotike in avtomatike ter to znanje vpeljujemo v razvoj sodobnih proizvodnih sistemov in tehnologij na eni strani ter biomedicinskih naprav in metod za uporabo v medicini in športu na drugi strani. V okviru programa bomo raziskovali naslednje raziskovalno-razvojne tematike: Integracija mobilnosti in manipulacije pri industrijskih in servisnih robotih V laboratoriju nameravamo združiti mobilno robotsko ploščad z robotsko roko ter sistem opremiti s senzorji oddaljenosti, stereo umetnim vidom, senzorji dotika in sile, radijskim kompasom itd.. Smisel te eksperimentalne raziskave je razvijati zahtevne nove metode vodenja, ki segajo od strateškega nivoja vodenja do najnižjega, to je do regulacije posameznih komponent. Posebej se nameravamo ukvarjati s problematiko načrtovanja in vodenja paralelnih robotov in redundantnih robotov. Humanoidni roboti Osredotočili se bomo na dve glavni temi, prva se nanaša na študij in razvoj humanoidnega ramenskega sklopa in celotnega humanoidnega manipulatorja, druga pa na razpoznavanje človeškega gibanja z uporabo stereo vida. Raziskovali bomo predvsem biomehaniko človeške manipulacije z metodami, ki jih uporabljamo v robotiki pri ocenjevanju mehanizmov. Pričakujemo, da bomo s podporo mednarodnega sodelovanja pričeli graditi prototip humanoidne gornje ekstremitete. Drugi sklop raziskav pa obsega merjenje, vrednotenje in računalniško rekonstrukcijo človeškega gibanja z uporabo računalniškega vida. Fiziologija človeka To je grupa raziskav, ki imajo aplikacijo v industriji, npr. pri ovrednotenju biofizikalnih značilnosti čevljev, oblek in zaščitne opreme ali pri ergonomski analizi delovnih mest, pa tudi v okoljski medicini in športu. Razvoj novih biomedicinskih naprav in metod v medicini in športu Mednarodno odmevne so tudi raziskave, usmerjene v rehabilitacijo motorično prizadetih bolnikov z uporabo funkcionalne in terapevtske površinske in implantibilne električne stimulacije. Razvijamo in izdelujemo več vrst različnih tipov električnih stimulatorjev, ki omogočajo razne vrste elektroterapije, lajšajo bolečine, pospešujejo celjenje ran in omogočajo hojo hemiplegičnih bolnikov. Avtomatizacija, robotizacija in informatizacija proizvodnje Skupina je tradicionalno povezana z vrsto slovenskih podjetij pri posodabljanju v proizvodnih procesov. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih našo povezovanje z gospodarstvom še okrepili predvsem na razvoju robotiziranih celic in proizvodnih linij in razširili teme tudi na problematiko nabavno-transportno-porabne verige materialnih tokov v tovarni.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.