Material Detail

Korpus: niso ga samo besede

Korpus: niso ga samo besede

This video was recorded at Slovarji, več kot le besede. S stališča uresničevanja interesov skupnosti govorcev slovenskega jezika preko javnega financiranja je smiselno zagotoviti trajno produkcijo sekundarnih jezikovnih virov, ki jih je potrebno obnavljati skladno s spremembami v jeziku. V tem smislu je nujno predvideti, kateri viri so za govorce slovenskega jezika najbolj strateškega pomena ter v skladu z oceno razporediti razpoložljiva finančna sredstva na racionalen in učinkovit način. V razmislek je potrebno vzeti predvsem vire, ki jih tradicionalno dojemamo v knjižni obliki: splošni enojezični slovarji slovenskega jezika slovnice slovenskega jezika pravopisna in pravorečna pravila dvojezični slovarji (strateško najpomembnejših jezikov) terminološki slovarji (najpomembnejših področij)... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.