Material Detail

Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletje: od solznega telesa v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe

Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletje: od solznega telesa v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe

This video was recorded at 45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2009. Predmet obravnave bo izrazna, slogovna in pomenska raznolikost, terminološka, frazeološka raba ter sopomenske zamenjave pojmovne skupine telesa in njegovih delov pri ljudeh in živalih v tisočletnem pisnem izročilu od Brižinskih spomenikov (972–1039), v različnih izbranih neumetnostnih besedilnih vrstah (predvsem v nabožni literaturi, prisegah, poljudnostrokovnih besedilih, slovarskih delih), do konca 19. stoletja, ko dobimo tudi svojo telovadno terminologijo pod vplivom češke in je v Slovensko-nemški slovar (1894–1895) zajet največji izbor (okoli 30) tvorjenk s podstavo telo.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.