Material Detail

Slovenščina kot orodje človeškega dialoga

Slovenščina kot orodje človeškega dialoga

This video was recorded at 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2010. Slovenščina in drugi slovanski jeziki opisujejo človekovo vzpostavljanje stika z drugimi ljudmi in z naravo z dvema izrazoma: izkustvo in doživljanje. Izkustvo govori o enostranskem (monološkem) raziskovanju in osvajanju, ki omogoča materialno blaginjo, doživljanje pa o dialoškem sožitju, ki omogoča celosten razvoj človekove osebnosti ter uravnotežen razvoj družbe v ohranjeni naravi. Drugi dve jezikovni prednosti slovenščine na področju osebnostne rasti in družbenega sožitja sta dvojina in osebno glagolsko tvorjenje stavkov.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.