Material Detail

Družina – osnovna in vseživljenjska šola jezika

Družina – osnovna in vseživljenjska šola jezika

This video was recorded at 47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2011. Materni jezik je glavno orodje za občevanje ali komuniciranje med ljudmi. To velja za vse tri načine besednega komuniciranja: razvedrilni klepet, delovni in osebni pogovor – za tega še prav posebej. Rodna družina s svojim specifičnim načinom doživljanja in govorjenja primarno utiri otroka v njegov osebni način doživljanja sebe, drugih in sveta, s tem pa tudi v rabo rodne narečne materinščine za medčloveško sožitje. Njej sledi po pomenu lastna družina. Novi raziskovalni podatki, ki jih navajamo v prispevku, kažejo, da prebivalci Slovenije, ki so stari 50 in več let, plebiscitarno pričakujejo od države, njenih uradnikov, vrtcev, osnovnih šol in znanstvenih ustanov temeljno odgovornost za varovanje lepe in pravilne slovenščine v vsakdanji rabi ter pomoč družini pri njenem kulturnem poslanstvu prenašanja materinščine naslednjemu rodu.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.