Material Detail

Med ohranjanjem slovenščine in podporo večjezičnosti: Jezikovne ideologije v programih parlamentarnih strank

Med ohranjanjem slovenščine in podporo večjezičnosti: Jezikovne ideologije v programih parlamentarnih strank

This video was recorded at 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012. V prispevku so predstavljena stališča slovenskih političnih strank o slovenščini in drugih jezikih v njihovih programih iz obdobja 1991–2011. Liberalnejše stranke so bolj odprte in zagovarjajo predvsem pravice manjšinskih jezikov ter učenje tujih jezikov, medtem ko se konservativnejše osredotočajo na zaščito slovenščine. Pri strankah obeh jezikovnoideoloških polov pa je opazno spreminjanje stališč zaradi vpliva evropskih smernic in položaja v vladi oz. opoziciji.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.