Material Detail

Spolna morala v Sloveniji

Spolna morala v Sloveniji

This video was recorded at 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013. V članku so predstavljeni in obravnavani podatki o stališčih, povezanih s spolnostjo, ki so bili zbrani v slovenski nacio­nalni raziskavi spolnega vedenja. Iz podatkov je mogoče razbrati, da so nekatera od teh stališč (npr. do spolnosti, poroke) zelo permisivna, druga pa dokaj omejujoča (npr. do spolne zvestobe). V tem pogledu se Slovenija bistveno ne razlikuje od primerljivih držav.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.