Material Detail

Negativna vrednotenjska zaznamovanost leksemov v slovenščini

Negativna vrednotenjska zaznamovanost leksemov v slovenščini

This video was recorded at 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013. Leksemi z negativnim evalvativnim konotativnim delom pomena so najbolj neposredno sredstvo za izražanje negativnega odnosa do poimenovanega. V prispevku je prikazano, kako slovensko slovaropisje obravnava leksiko te vrste, kakšna je glede na izvor in glede na to, kaj tematizira. Primerjava lastnosti negativno kvalificirane leksike v dveh slovarjih, starejšem SSKJ in novejšem SNB, razkriva tudi nekatere časovno vezane značilnosti te leksike.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.