Material Detail

Zgodovina, zgodovinopisje in etika

Zgodovina, zgodovinopisje in etika

This video was recorded at 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013. Interpretacija preteklosti je bila eden od pomembnih elementov medijske in politične vojne v Jugoslaviji v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Na odnosu do preteklosti so posamezni jugoslovanski narodi utemeljevali svoje nacionalizme, ki naj bi jih pripeljali do nacionalnih držav. Polemike o preteklosti so se iztekle v krvavo vojno in v razpad Jugoslavije. Jugoslovansko zgodovinopisje je bilo zgolj skupek nacionalnih historiografij, zgodovinarji so se sprli med sabo, profesionalno etiko pa v glavnem podredili nacionalnim interesom. V Evropski uniji je odnos do preteklosti podobno kompleksen, kot je bil jugoslovanski. Nekatere države zgodovino uporabljajo (zlorabljajo) za dosego svojih nacionalnih ali ideoloških ciljev.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.