Material Detail

Demografska slika Slovenije včeraj, danes, jutri - Trenutek demografske resnice

Demografska slika Slovenije včeraj, danes, jutri - Trenutek demografske resnice

This video was recorded at Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Javna predavanja 2007 - Ljubljana. Odgovorno dolgoročno načrtovanje in urejanje prostora se vedno začenja z vprašanjem: "Koliko prebivalcev pa bomo imeli …". Geograf in zgodovinar Aleksander Jakoš se z demografsko problematiko ukvarja že od časov, ko se je v Sloveniji še rodilo več kot 30.000 otrok letno. Danes ženska v naši državi v povprečju rodi 1.2 otroka. Evropske primerjave kažejo, da je demografska slika neobetavna tudi v večini ostalih razvitih držav. Dvig rodnosti je zelo draga in politično nezanimiva akcija, saj rezultate prinese šele čez 5-7 volilnih mandatov, ko se nove, bolj številne generacije zaposlijo. Po napovedih predavatelja bo Slovenija zaradi njenih lepot sicer ostala poseljena, opozarja pa na izzive, vezane na etnično veliko bolj raznoliko prebivalstvo. Provokativno se tudi sprašuje, ali je bilo leto 1980 začetek izumiranja Slovencev in ali slovenščino čaka usoda švicarske retoromanščine? Kako naj se na te negativne trende pripravi in primerno odzove tudi urbanistična stroka?

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.