Material Detail

Poljub

Poljub

This video was recorded at Galerija Škuc predstavlja izobraževalno-raziskovalni projekt Umetnina. V predavanju nameravam podati analizo nekaterih variant Brâncuşijevega Poljuba (vse mi žal niso dostopne), ki je zagotovo eden od najbolj usodnih izdelkov za razvoj modernega kiparstva in pomeni prelomnico tako v pojmovanju materiala kot tudi kiparskega prostora in koncepta nasploh. Osvetliti nameravam avtorjevo duhovno naravnanost, ki ga je pripeljala do tako radikalnega preloma s tradicionalnim figuralnim kiparstvom in velikanski vpliv te skulpture na kasnejšo kiparsko tvornost vse do konca dvajsetega stoletja.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.