Material Detail

Načrtovanje sintez

Načrtovanje sintez

This video was recorded at Znanstveni večeri - Univerza v Novi Gorici. Sinteza je dinamično in osrednje področje kemije. Racionalne sinteze organskih spojin potekajo lahko po različnih natančno določenih poteh, katere določajo strategije povezovanja posameznih delov v večje molekule. Vedno moramo ugotoviti in potrditi strukturo končnega produkta, za kar se poslužujemo različnih, predvsem spektroskopskih metod. Prikazanih bo nekaj primerov gradnje cikličnih sistemov izhajajoč iz neproteinogenih aminokislin. Organske spojine predstavljajo osrednje molekule povezav z drugimi vedami in uporabe na različnih področjih sodobnega življenja, ne nazadnje pa je tudi pomembno, da so udeležene pri sporočanju in sporazumevanju med različnimi vrstami živih bitij.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden