Material Detail

"Priručnik za pokretanje Moodle LMS-a" icon

Priručnik za pokretanje Moodle LMS-a

Sažetak Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju uspostavljanja softverske infrastrukture za elektronsko učenje. Nakon savladavanja postupaka pokretanja i konfigurisanja Web servera, čitalac će biti u prilici da se upozna sa jednim od načina pokretanja, instalacije i konfigurisanja Moodle-ovog 2.0. sistema za elektronsko učenje ( LMS – a). Objašnjenja su propraćena konkretnim primerima koji treba da posluže kao praktični vodič za uspešno pokretanje Moodle aplikacije. U priručniku su interpretirana dva aspekta rada sa Web serverom, i to u režimu lokalnog Web servera (XAMPP-a) na Windows-ovoj platformi, kao i drugog sistema koji interpretira principe rada sa udaljenom Web serverima na Linux-ovoj platformi. Rad sadrži praktične... Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden