Material Detail

"Priručnik za pokretanje Moodle LMS-a" icon

Priručnik za pokretanje Moodle LMS-a

Sažetak

Primarni zadatak ovog priručnika je da ukaže na postupke pokretanja lokalnog Web servera (XAMPP-a) u cilju uspostavljanja softverske infrastrukture za elektronsko učenje. Nakon savladavanja postupaka pokretanja i konfigurisanja Web servera, čitalac će biti u prilici da se upozna sa jednim od načina pokretanja, instalacije i konfigurisanja Moodle-ovog 2.0. sistema za elektronsko učenje ( LMS – a). Objašnjenja su...

Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.